Biertechniek en barlogistiek.
Biertechniek en barlogistiek.
Biertechniek en barlogistiek.

Biertechniek

Hoe garandeer je als organisatie dat er voor vele (tien) duizenden bezoekers op elk moment voldoende gekoelde drank en vers getapt bier beschikbaar is? Dankzij de opgedane ervaring in de afgelopen decennia weten we bij Loc7000 precies wat hiervoor nodig is.

De verbindende factor.

Vooraf bepalen we de meest logische routing op het terrein en hoe we de bars het beste kunnen positioneren en vormgeven. We kijken hierbij heel goed naar de verwachte publieksstromen. Daarbij spelen zaken als vorm en inrichting van een bar, de logistiek in en achter een bar, alsook het te voeren assortiment een rol. De keuzes voor tapsystemen en tankbiermogelijkheden zijn hierbij cruciaal.

Met onze eigen specialisten ontwikkelen we hier vanuit praktijk in door en introduceren we met enige regelmaat innovaties op bovenstaande gebieden. We kunnen worden gezien als de verbindende factor tussen enerzijds de evenementenorganisator c.q. cateraar en anderzijds de brouwerij, technische suppliers en drankpartners.

Partner in biertechniek.

Tapkoel

Tapkoel is onze toeleverancier en producent van biertechnische materialen. Tevens medebedenkers van de LocTap.

“Dat we het halfronde bar principe steeds meer terugzien op andere evenementen, vinden we een mooi compliment.”

HANS THEEUWES, PROJECTMANAGER DEVELOPMENT, BIERTECHNIEK & BARLOGISTIEK

Vragen? We helpen je graag.